Nutrició, sistema immunitari i coronavirus

En aquests dies que estem patint la pandèmia del coronavirus, la meva aportació va cap a com reforçar el nostre sistema immunitari a través de l’alimentació. El sistema immunitari està format per una sèrie d’elements: barreres físiques (pell i mucoses) cèl·lules i proteïnes disperses per tot l’organisme que ens protegeixen […]